Anmäl dig nu!

3 maj 08:00 - 17:00Biograf Rigoletto

Så lyckas ni med eran digitalisering i alla led

Kraven på att vård och omsorg ska digitaliseras är oundvikliga, både för privat och offentlig sektor. Det är komplexa system styrda av flera huvudmän som omgärdas av organisation, tradition och lagstiftning. Samtidigt ställs krav från allmänheten som vill ha effektiv och modern vård som är lika digital som övriga tjänster i samhället. Nya aktörer ger sig in på marknaden och utmanar det traditionella synsättet. Det kräver omfattande, långsiktiga och hållbara lösningar för att lyckas.

Hur lyckas man integrera digital transformation med befintlig verksamhet? Hur får man med sig alla anställda som redan sitter låsta i gamla IT-system? Hur säkerställer man att huvudmännens- och lagstiftningskraven följs? Hur utvecklar man en hållbar IT-strategi som stöttar verksamhetsmålen?


Den 3 maj samlar Kunskapsboken, Europeiska Unionens Socialfond, och DigIT, för tredje året i rad, in experter, nytänkare och erfaret branschfolk för att diskutera strategier, teknologisk utveckling och de olika hinder på vägen till en digitaliserad vård och omsorg. Dagen blir en språngbräda för ny kunskap, och en mötesplats för att vara med i debatten om den nya vården och omsorgen.  

Det här eventet är för dem som står inför verksamhetsförändringar eller är intresserad av framtidens vård och omsorg. Det är av extra intresse för dig som är verksamhetsutvecklare, chef, upphandlare, IT-ansvarig eller tjänstemän.

Tid och plats
Datum: 3 Maj 2018, Tid: 08:00-17:00
Plats: Biografen Rigoletto, Kungsgatan 16, 103 62 Stockholm

"Otroligt intressant och lärorik konferens med nya infallsvinklar. Kommer definitivt på nästa års konferens!" Deltagare 2016 års konferens

"För oss är det viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. Såväl våra medarbetare som brukare ser vilka positiva fördelar det ger när man får till det. Därför är det viktigt för vår verksamhet att närvara på denna typ av konferenser. Omvärldsanalys är steg 1 när det kommer till digitala processer" Deltagare 2017 års konferens

Om du har några frågor så är du mer än välkommen att höra av dig till konferens@kunskapsboken.se

Anmäl dig nu!

Nätverksfrukost

Vi inleder dagen med en god frukost för att fylla på med energi inför

den stundande dagen. Njut av frukosten och mingla med gamla och nya kontakter.

Frukosten serveras från kl 08:00.

45min

START: Moderator Karsten Deppert välkomnar

15min

Framtiden skapas tillsammans

Teknologi ger oss möjligheten att skapa projekt och organisationer av tidigare aldrig skådad komplexitet. Men i en peer-to-peer-värld, där individer fritt kan kommunicera och dela både resurser och kunskap, så börjar gamla hierarkier falla samman. Delningsekonomin har redan revolutionerat och totalt ändrat spelreglerna i flera branscher Detta är det medskapande samhället: internet, makerspace, levande rollspel, YouTube, Burning man och Bernie Sanders - med varje individ i bakom sin egen ratt. Detta är deltagandets tidsålder.

• Utmaningar för traditionella organisationer

• Hur delande både ökar och minskar orättvisor

• Hur man skapar förutsättningar för andra att skapa

40min

Expertpanel om den digitala utvecklingen inom vård & omsorg

Digitala tekniker, som redan nu finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. Samtidigt kräver en digitalisering av hälso- och sjukvården en omfattande transformation av det nuvarande systemet och ett långsiktigt förändringsarbete hos vårdgivare och huvudmän. Denna panel består av beslutsfattare inom större organisationer som har som ambition att ligga i framkant när det gäller den digitala utvecklingen inom vård och omsorg

 

45min

Kaffepaus

15min

DigIT - Projektledarna för ESF-projektet DigIT berättar om året som har gått

DigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inklusive socialpsykiatri.

30min

Webbkollen

Sara Lundberg & Tina Källberg berättar om deras arbete med Webbkollen. Webbkollen är ett sätt att låta patienterna komma till tals. Det skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns.

Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med läkemedelsbehandling och till återinskrivningar på sjukhus. Möjlighet finns också att följa upp den nya lagen SVU, via Webbkolen.

40min

Lunch

Lunch serveras i foajen.

55min

Nu är det dags att få mer effekt i vård och omsorg, till lägre kostnad

Niclas Mårdfelt är serieentreprenören som tagit fram IT-tjänster som på olika sätt förbättrar vården. Hans inspirerande berättelse berättar om hur entreprenörer kunnat halvera kostnader i sjukvården men där IT-mognad, kultur som sitter i väggarna och vårdens egna organisationer hindrat förbättring. 

Niclas är även pionjär kring digital kompetensutveckling, specialist på förbättringskulturer och framtidsanalytiker. Han kommer berätta hur kompetensbrister och rekryteringsutmaningar förändras inom vård och omsorg, hur vårdens digitaliseringsarbete och flödesförbättringsarbete måste anpassas till den konkurrensstrategi som vården omedvetet valt, för att högre effekt av förbättringsarbetet ska uppnås. 

45min

Hörby kommuns satsning på en E-hälsoplattform

E-hälsa är en långsiktig satsning. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar till ökad trygghet, självständighet och delaktighet för vårdtagarna. Paul Davidsson kommer berätta om Hörby kommuns satsning på en E-hälsoplattform som de just nu implementerar.

30min

SKL - Dela Digitalt- enklare samverkan för en smartare välfärd

Dela Digitalt är en samverkansportalen där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter både kan samverka för att realisera gemensamma initiativ och kan dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Tanken med Dela Digitalt är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att dela med sig, att hitta vad andra gjort, få vetskap om vilka initiativ som pågår och som går att delta i samt att fråga andra om att engagera sig i det egna initiativet. Genom att mötas så här kan offentlig sektor jobba både snabba på, öka kvalitet och effektivisera verksamhetsutvecklingen – smartare helt enkelt!

30min

Kaffepaus

15min

Dataanalys inom vård & omsorg

Dataanalys är snabbt på väg att bli den mest centrala it-funktionen inom många verksamheter. Det handlar om flera närliggande områden som big data, maskininlärning, djupinlärning (deep learning), ”data science” och, förstås, gammalt hederligt beslutsstöd, samt även traditionell rapportering. Jonas har ända sedan sin tid på Linköpings Universitet, där han läste datavetenskap, arbetat med analys och uppföljning av relevant data. Jonas kommer berätta hur verksamheter inom vård och omsorg kan optimera såväl kvalité som ekonomi i sin verksamhet med hjälp av datanalys.

30min

GDPR: Utmaningar för verksamheter inom vård & omsorg

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning, The EU General Data Protection Regulation (GDPR) gälla som lag i Sverige. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och utgör den största förändringen inom området sedan PuL infördes.

Förordningen kommer att medföra förändrade och utökade krav på företag och myndigheters befintliga system och rutiner. Det är därför hög tid att redan nu påbörja anpassningsarbetet av verksamheten till de nya reglerna.

45min

Karsten avslutar dagen

40min

Slut!

Årets konferens avslutas!

6min

Biograf Rigoletto

I centrala Stockholm ett par stenkast från Stockholms centralstation ligger Sveriges främsta premiärbiograf biograf Rigoletto.  

Anmäl dig nu!

På scen

Gustav Josefsson
Speaker, futurist, entrepreneur

Under tiotusentals år har människan försökt kuva naturen med hjälp av teknologi. Resan från åkerbruk till kärnkraft gick fort och idag är det många som frågar sig: Är det vi som använder tekniken, eller använder tekniken oss?

Vad är välmående i framtiden? Hur förändras sjukvårdens roll när patienter blir allt mer pålästa och artificiell intelligens allt bättre på att diagnostisera? Kanske är det just teknologin som tvingar oss att bli mer empatiska, mer mänskliga, en kraft som för oss närmare varandra?
Med avstamp i historia och filosofi kommer entreprenören och framtidsforskaren Gustaf Josefsson att ta er med på en resa från big bang till big data. En utmanande och tankeväckande föreläsning som gör dagens snabba utveckling till en del av en större berättelse om mänsklighetens ständiga sökande.

Läs mer

Mats Grundel
IT-chef Humanakoncernen

Humana har vuxit kraftigt sedan starten 2001. Idag är företaget en koncern i Sverige med cirka 9 000 anställda som förutom assistans för personer med funktionsnedsättningar är engagerad i omsorg om äldre, familjer, individer och barn. Det ställer stora krav på skalbarhet, tillgänglighet och funktionalitet. Mats Grundel kommer berätta om Humanas resa i den digitala djungeln.

Läs mer

Karsten Deppert
Moderator

Karsten är en person som sätter mycket saker i rullning. Parallell-entreprenör kallar några det. SedanKarsten startade första bolaget 2008 har han blivit involverad i över 7 olika verksamheter, som alla har utvecklats och åstadkommit intressanta saker med åren. Karsten är född i Berlin, men är sedan många år tillbaka skåning. Nuförtiden bosatt i fantastiska Helsingborg.

Karsten brinner för digital innovation och kommer vara moderator på konferensen.

Läs mer

Anna Pegelow
Utvecklingsstrateg SKL

Dela Digitalt är en samverkansportalen där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter både kan samverka för att realisera gemensamma initiativ och kan dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen. Anna Pegelow är utvecklingsstrateg för projektet. 

Läs mer

Emanuel Nyberg
IT-entreprenör inom vård & omsorg

Emanuel Nyberg arbetar sedan 2011 med IT inom vård & omsorg. Han har lanserat ett antal SaaS-produkter för branschen i egen regi, och är även rådgivare till startups som vill lösa problem inom omsorgssektorn. Emanuel kommer att berätta om hur verksamheter inom vård och omsorg resonerade för 5 år sedan när det kommer till digitala frågor, hur resonerar de idag? Samt hur resonerar de sannolikt om 5 år framåt i tiden? 

Läs mer

Projektet DigIT

DigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inklusive socialpsykiatri. Vi kommer att få träffa projektledarna bakom projektet.

Läs mer

Paul Davidsson
E-strateg Hörby kommun

E-hälsa är en långsiktig satsning. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar till ökad trygghet, självständighet och delaktighet för vårdtagarna. Paul Davidsson kommer berätta om Hörby kommuns satsning på en E-hälsoplattform som de just nu implementerar.

Läs mer

Niclas Mårdfelt
Nu är det dags att få mer effekt i vård och omsorg, till lägre kostnad

Niclas Mårdfelt är serieentreprenören som tagit fram IT-tjänster som på olika sätt förbättrar vården. Hans inspirerande berättelse berättar om hur entreprenörer kunnat halvera kostnader i sjukvården men där IT-mognad, kultur som sitter i väggarna och vårdens egna organisationer hindrat förbättring. 

Niclas är även pionjär kring digital kompetensutveckling, specialist på förbättringskulturer och framtidsanalytiker. Han kommer berätta hur kompetensbrister och rekryteringsutmaningar förändras inom vård och omsorg, hur vårdens digitaliseringsarbete och flödesförbättringsarbete måste anpassas till den konkurrensstrategi som vården omedvetet valt, för att högre effekt av förbättringsarbetet ska uppnås. 

Läs mer

Daniel Lindkvist
VD Lystra Assistans

Daniel Lindkvist var med i uppstarten av Lystra personlig assistans 2013 och arbetade som marknadschef fram till hösten 2016, då han blev VD för Lystra. Daniel sitter även i styrelsen för Panang kommunikation som är en digital kommunikation och marknadsföringsbyrå. 

Daniel anser att digitaliseringen inom vård och omsorg är en viktig fråga, och är med i det löpande digitala utvecklingsarbetet på sitt företag. Daniel kommer dela med sig av sina tankar hur man som organisation bör arbeta för att hänga med i den digitala utvecklingen.

Läs mer

Jonas Kac
Expert inom datavetenskap

Dataanalys är snabbt på väg att bli den mest centrala it-funktionen inom många verksamheter. Det handlar om flera närliggande områden som big data, maskininlärning, djupinlärning (deep learning), ”data science” och, förstås, gammalt hederligt beslutsstöd, samt även traditionell rapportering. Jonas har ända sedan sin tid på Linköpings Universitet, där han läste datavetenskap, arbetat med analys och uppföljning av relevant data. Jonas kommer berätta hur verksamheter inom vård och omsorg kan optimera såväl kvalité som ekonomi i sin verksamhet med hjälp av datanalys.

Läs mer

Konferensen organiseras av Kunskapsboken.se

Karsten Deppert karsten.deppert@gmail.com

Karsten är moderator för konferensen.

Emanuel Nyberg emanuel.nyberg@assistansboken.se

Emanuel Nyberg är kontaktperson för konferensen.

Telefonnummer: 076-052 17 56